Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

6148 6aaf 500
Reposted fromink ink viaWascon Wascon

June 21 2015

Zawsze zastanawiałem się, jakie to byłoby uczucie, stać się częścią owego tłumu, krzyczeć, nie słysząc własnego głosu, na chwilę wyzbyć się osobowości i dać się pochłonąć ślepej, empatycznej ckliwości, jaką emanuje całe podniecone wyczekiwaniem zgromadzenie. Stać biodro przy biodrze, ramię przy ramieniu ze wszystkimi, ale z nikim w szczególności.
— Richard Bachman, "Rage"

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.

— Fiodor Dostojewski - Biesy
Reposted fromblacktoblack blacktoblack via0 0

June 20 2015

Lata rozpadają się na miesiące, miesiące na dni, dni na godziny, minuty na sekundy, a sekundy przeciekają. Nie złapie pan. Przecieka. Ucieka. Czym jestem? Jestem pewną ilością sekund - które przeciekły. Rezultat: nic. Nic.
Zaperzył się i wykrzyknął: - Złodziejstwo!
— Witold Gombrowicz – Kosmos
Reposted fromnyaako nyaako viabackground background
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci. Nie wiem, czy pan kiedyś coś takiego odczuwał, ale jakby coraz trudniej było przeżyć dzień. Nie, nie o to chodzi, że długi. Jakby to panu powiedzieć. No, tak jak dzisiaj. Dzień jak każdy, a całe życie.
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromblacksunshine blacksunshine viabackground background

June 19 2015

Myśl jest myślą myśli. Spokojna jasność. Dusza jest w pewien sposób wszystkim co istnieje: dusza jest formą form. Uspokojenie nagłe, rozległe, rozżarzone: forma form.
— James Joyce.
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11

June 18 2015

0568 3c40 500
Reposted frombackground background viadustymind dustymind

June 10 2015

1123 a633 500

liquidnight:

Christer Strömholm

Nana, Place Blanche, Paris, 1961

[via Art Blart]

Reposted fromkimik kimik viablackandwhitebynlm blackandwhitebynlm
2098 f134 500

sisterwolf:

Jacqueline Logan, actress

5953 f8d7 500
Reposted fromOFFka OFFka viablackandwhitebynlm blackandwhitebynlm
fotojournalismus:

Japan, 1951.

Photographs by Werner Bischof

8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabackground background

June 08 2015

4238 c3dd 500
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viaNoirBlanc NoirBlanc

June 07 2015

9461 d0d3 500

thereisnoforgetting:

Tadeusz Sumiński, Warsaw, Poland 1960s

I need to be alone for certain periods of time or I violate my own rhythm.
— Lee Krasner 
Not everyone will understand your journey. That’s okay. You’re here to live your life, not to make everyone understand.
— Banksy (via banksyarts)
Reposted fromrmxdesigns rmxdesigns viabesen besen
Castelló d'Ampuries, Girona, 1975.
Reposted fromgrycan grycan viabesen besen

potatoandotherwise:

don’t let me go outside at midnight because I’ll suddenly get very excited and want to go on an all-night adventure

Reposted frompoopyseed poopyseed viaink ink
Melissa McCracken, a painter with synesthesia, explains what it’s like to see music. [ x ]image"Karma Police"Radiohead

image"Little Wing"Jimi Hendrix

image"Gravity"John Mayer

image"Imagine"John Lennon

image"Joy in Repetition" Prince

image"Since I’ve Been Loving You" Led Zeppelin

image"Life On Mars"David Bowie

image"Tonight, Tonight"The Smashing Pumpkins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl